sports training

sports training
sportinis rengimasis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Daugialypis pedagoginis vyksmas tikslingai naudojant ir taikant turimas sąlygas, žinias, metodus, priemones sportininkui (komandai) rengti. Sportinis rengimas(is) laiduoja sportininko parengtumą geriausiems (optimaliems) sportiniams rezultatams siekti. Jį sudaro sporto treniruotė, varžybos, darbingumo atgavimas, saviranga. Pagal pobūdį skiriamas ↑aerobinis, ↑aukštikalnių, ↑bendrasis, ↑daugiametis, ↑kryptingasis ir ↑specialusis; pagal paskirtį – ↑fizinis, ↑funkcinis, ↑integralusis, ↑taktinis, ↑techninis, ↑teorinis, ↑varžybinis, ↑žaidėjų sportinis rengimas(is). atitikmenys: angl. sports training vok. Sportausbildung, f rus. спортивная подготовка ryšiai: sinonimas – sportinis rengimas

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Sports training — refers to specialized strategies and methods of exercise used in various sports to develop athletes and prepare them for performing in sporting events. Sports training methods Besides conventional exercise methods, various training methods used… …   Wikipedia

  • sports training — sporto pratybos statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pagrindinė sporto treniruotės forma. Sporto pratybas sudaro įvadinė, parengiamoji ir baigiamoji dalis. atitikmenys: angl. sports training; training session vok. Übungsstunden;… …   Sporto terminų žodynas

  • sports training — sporto pratybos statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Savarankiška sportininko arba bendra sportininkų ir trenerio veikla – mokėjimų ir įgūdžių sudarymo, sportinio parengtumo ir harmoningo asmenybės ypatybių ugdymo būdas tikslingai …   Sporto terminų žodynas

  • sports training — sporto pratybos statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Turinio, laiko ir organizavimo požiūriu savarankiška sportinio rengimo struktūra. Sporto pratybos būdingi tam tikri ugdymo tikslai, metodai, priemonės. atitikmenys: angl. sports …   Sporto terminų žodynas

  • sports training — sportinis ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Aktyvus asmenybės ne tik fizinių ypatybių, fizinių galių, bet visų pirma jausmų ir sąmonės, psichikos ir intelekto poveikis kūno kultūros, sporto priemonėmis, laiduojantis… …   Sporto terminų žodynas

  • sports training — sporto treniruotė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Valdomas pedagoginis vyksmas – ilgalaikis ir sistemingas, specializuotas ir kryptingas sportininko asmenybės ir jo fizinių, techninių, taktinių, intelektinių savybių, gebėjimų …   Sporto terminų žodynas

  • sports training school — sportininkų rengimo mokykla statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Bendra sportininkų rengimo sistema, sukurta ir praktiškai įgyvendinama grupės aukštos kvalifikacijos specialistų. Sportininkų rengimo mokykla turi kūrybišką,… …   Sporto terminų žodynas

  • sports training effect — sportinio rengimo efektas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pokyčiai sportininko organizme, atsiradę dėl sporto pratybų, varžybų ir atsigavimo poveikio. atitikmenys: angl. sports training effect vok. Sportvorbereitungseffekt, m …   Sporto terminų žodynas

  • sports training effect — sportinio rengimo efektas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sąveikos (sinergetinio) efekto reiškimosi laipsnis. atitikmenys: angl. sports training effect vok. Sportvorbereitungseffekt, m rus. эффект спортивной подготовки …   Sporto terminų žodynas

  • sports training period — sportinio rengimo laikotarpis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Palyginti savarankiškas makrociklo struktūrinis vienetas. Yra ↑parengiamasis, ↑pereinamasis (atsigavimo), ↑sportinės formos palaikymo, ↑sportinės formos siekimo ir …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”